-58NC-نورون_نامه
RFM-2
دیجیتال_مارکتینگ

RFM چیست

RFM چیست RFM یکی از مخفف هایی است که ممکن است در هنگام تحقیق در باره داده های مشتریان نیز

ادامه ی مطلب »